Kurs Skolioza – warto być

KURS SKOLIOZA – kurs dla fizjoterapeutów oraz studentów kierunku fizjoterapii.

Skolioza to trójpłaszczyznowa deformacja kręgosłupa, często mylnie określana jako boczne skrzywienie kręgosłupa ( w prawą lub lewą stronę).  Skolioza to deformacja kręgosłupa w wyniku której dochodzi do wygięcia bocznego kręgosłupa, zamiast naturalnej, delikatnie łukowatej formy, kręgosłup przybiera postać litery S.  Istnieje wiele typów skoliozy, tutaj warto wyróżnić  skoliozy funkcjonalne-odwracalne, wynikające ze złej postawy, skrócenia jednej kończyny dolnej lub osłabienia mięśni tułowia.  Drugim typ to skoliozy strukturalne – nieodwracalne której przyczyna leży zwykle inna patologia kości, nerwów lub mięśni.

Dla czego nie wolno zaniedbać leczenia skoliozy ?

Skolioza może być przyczyną ograniczenia wydolności fizycznejchorego, a także  przyczyną zwyrodnień i zaburzeń neurologicznych. Może również doprowadzić do zniekształcenia klatki piersiowej. Wówczas może dojść do nacisku na narządy wewnętrzne, w tym płuca i serce, a dalej do niewydolności krążenia i oddychania.


Dla kogo i co nam da kurs na temat skolioz.

Kurs Skolioza – diagnostyka i terapia, przeznaczony jest głównie dla fizjoterapeutów, masażystów a także studentów fizjoterapii.

Podczas kursu uczestnicy nauczą się mechanizmów powstawania skoliozy, biomechaniki skoliozy, diagnozowania zaburzeń funkcjonalnych i postępowania fizjoterapeutycznego u osób z postawą skoliotyczną i skoliozą. Ponadto kursanci nauczą się praktycznego wykonywania pozycji hiperkorekcyjnych, rozciągania przykurczonych grup mięśniowo-powięziowych, mobilizacji, derotacji kręgosłupa, asymetrycznego i funkcjonalnego wzmacniania osłabionych mięśni.  Podczas szkolenia ze skoliozy, kursanci dowiedzą się jak fizjoterapeuta może pracować z osobą z postawą skoliotyczną i z osobą ze skoliozą i jakie ćwiczenia może taka osoba wykonywać sama lub z drugą osobą w domu. Uczestnik kursu otrzymuje skrypt z podstawowymi informacjami na temat skoliozy, opisem technik i pozycji prezentowanych na kursie.

Zagadnienia jakie zostaną omówione podczas kursu:

 • Klasyfikacja skolioz
 • Metody inwazyjne i nieinwazyjne w diagnostyce skolioz
 • Analiza i interpretacja badań obrazowych. Test Rissera, wykreślanie kątów skrzywienia metodą Cobba
 • Diagnostyka funkcjonalna skoliozy. Wywiad – badanie ilościowe i jakościowe ruchomości. Ocena naprężeń i barier tkankowych
 • System trzech filarów w rehabilitacji skolioz
 • Mechanoterapia w skoliozie – obręcz barkowa, łopatki, klatka piersiowa, kręgosłup
 • Mechanoterapia w skoliozie – miednica, kończyny dolne
 • Terapia manualna: Biomechaniczne i neurofizjologiczne efekty mobilizacji układu mięśniowo-powięziowego
 • Elementy PNF w rehabilitacji skolioz – zajęcia praktyczne
 • Planowanie terapii i progresja technik
 • Podstawy ćwiczeń korekcyjnych dzieci ze skoliozą
 • Ćwiczenia własne pacjenta, ćwiczenia z przyrządami
 • Zaopatrzenie ortopedyczne w leczeniu skolioz – gorsetowanie
 • Choroba Scheuermanna – postępowanie terapeutyczne

Więcej informacji na temat kursu znajdziecie tutaj: “Skolioza- diagnostyka i terapia”

Zapraszamy również na nasz portal Facebook oraz Stronę Google+